Schadevergoeding als slachtoffer van misdrijf

 

Wanneer U schade lijdt ingevolge een misdrijf (bv. een verkeersongeval, diefstal, geweldpleging, aanranding, oplichting, e.d.) zal U op het moment dat de dader strafrechtelijk wordt vervolgd een vordering tot schadevergoeding kunnen instellen als zogenaamde 'burgerlijke partij'.

 

Registratie

Ten einde dergelijke vordering tijdig te kunnen instellen is het van belang dat U zich als schadelijder laat registeren als benadeelde persoon zodat U op de hoogte wordt gebracht van de stand van het dossier en het gevolg dat er aan wordt aangegeven.

U zal als benadeelde persoon immers kennis krijgen van:

  • de beslissing tot seponering, of
  • de zittingsdag voor de raadkamer, correctionele rechtbank of politierechtbank.

 

Seponering

De beslissing tot seponering (op strafgebied) impliceert niet dat U als burgerlijke partij geen aanspraak meer op schadevergoeding kan maken, wel heeft dit tot gevolg dat U (via Uw advocaat) hiervoor zelf het initiatief zal dienen te nemen.

 

Vervolging en burgerlijke partijstelling (voor de strafrechter)

Indien de dader(s) voor de politie- of correctionele rechtbank dienen te verschijnen zal U zich als benadeelde persoon ter zitting formeel 'burgerlijke partij' dienen te stellen.

Dit doet U best schriftelijk in een conclusie waarin de correcte vergoedingen en interesten worden gevraagd en dit gestaafd met de nodige bewijsstukken.

De praktijk leert mij echter dat benadeelde personen vaak afwezig blijven of onvoorbereid, zonder te weten op wat zij aanspraak kunnen maken en zonder dat zij enig bewijsstuk (kunnen) voorleggen, voor de rechter verschijnen.

Benadeelde personen bekomen bijgevolg vaak geen of slechts een uiterst beperkte schadevergoeding.

De bijstand van een advocaat is op dit vlak dan ook ten stelligste aan te bevelen.

De kosten verbonden aan de tussenkomst van deze advocaat worden in dergelijke gevallen trouwens vaak gedekt door een polis rechtsbijstand verbonden aan een familiale- of autoverzekering.

 

Voordering tot schadevergoeding (voor de burgerlijke rechter)

Ook als je niet bent tussengekomen in de strafprocedure of na seponering van de zaak, kan U als burgerlijke partij zelf de zaak aanbrengen d.m.v. een dagvaarding voor de burgerlijke rechter.

De burgerlijke procedure verschilt evenwel van de strafprocedure en U zal zelf dienen aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is.

Voor het inleiden van dergelijke burgerlijke procedure, die complexer is en minder garanties biedt, is het (nog meer) aangewezen om beroep te doen op een advocaat.

 

Mijn advies

Laat U van in den beginne bijstaan door een advocaat wanneer U schade lijdt ingevolge een misdrijf zodat het dossier goed wordt opgevolgd en U op een efficiënte en effectieve manier schadevergoeding kan bekomen.

 

Mr. Gaétan Vaerewyck

www.vaerewyck.eu

gaetan@vaerewyck.eu

Verklaring over cookies