Bemiddeling

"Bemiddeling levert een bijdrage aan een leven van meer harmonie, meer vrede, meer vrijheid en meer uniciteit in verbondenheid met elkaar, binnen een diverse wereld."

Diana EVERS in ‘Bemiddeling meer dan een hype’ 

 

 

 

Waarom een bemiddeling?

Uw geschil wordt op een snelle manier behandeld.

De oplossing komt tot stand door de partijen zelf onder begeleiding van een neutrale, daartoe speciaal opgeleide en erkend bemiddelaar.

De gesprekken gebeuren in alle vertrouwen. De bemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht en hij mag de feiten die hem worden meegedeeld niet openbaar maken.

Het akkoord tussen partijen is definitief.

Er is zekerheid over de kosten. In de bemiddelingsovereenkomst wordt vastgesteld wie voor de kosten zal instaan en wat de kosten zullen zijn.

 

De advocaat bemiddelaar.

Als advocaat wordt je dagdagelijks geconfronteerd met conflictsituaties die bij het volgen van een ‘gewone’ gerechtelijke procedure tot veel frustraties, ongemakken en ontevredenheden aanleiding geven.


Als bemiddelaar biedt je de partijen zelf de kans om hun geschillen te bekijken en onderzoeken, te benoemen en uiteindelijk, en hopelijk, op te lossen.

Door gesprek en dialoog, wordt getracht partijen tot begrip te brengen voor de situatie, de positie, het standpunt en de zienswijze van de andere. Dit met het oog op het begeleiden tot een zelf gevonden oplossing voor uw conflict.

 

Voor welke geschillen en problemen kan U bij ons terecht?

Als erkend bemiddelaar komen wij tussen zowel voor burgerlijke en handelszaken als voor familiezaken.

Bijvoorbeeld:

Geschillen over facturen,

(ver)huurproblemen,

bouwgeschillen,

aansprakelijkheidsvragen,

burentwisten,

geschillen binnen en tussen ondernemingen,

relatieproblemen en scheidingsvragen,

vereffeningen en verdelingen,

erfenissen,

...

Verklaring over cookies