Conflictoplossing

"Een advocaat is in een proces wat de kok is voor een maaltijd."

Aristippos van Kyrene Grieks filosoof 435-335 v. Chr.

 

 

 

 

Welke oplossing voor uw conflict?

Advies leidt niet altijd tot het voorkomen van een geschil.

Bemiddeling is evenmin altijd een optie om betwistingen op te lossen.

Ook onderhandelingen behoren niet steeds tot de mogelijkheden.

 

U kan bij ons terecht  voor het voeren en instellen van een procedure voor gerechtelijke en administratieve instanties.

Tevens kan u beroep doen op onze hulp en bijstand bij het verdedigen van uw belangen in een proces.

 

 

Voor welke materies kan u bij ons terecht?

Binnen verschillende rechtstakken beschikken wij over een uitgebreide professionele ervaring zodat u bij ons terecht kunt voor het verdedigen en behartigen van uw belangen in een divers en uitgebreid juridisch domein.

 

Aansprakelijkheidsrecht

Zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheden behoren tot ons werkdomein

 

Bijvoorbeeld:  

 • (consumenten)overeenkomsten (gebrekkige leveringen; verboden clausules; ..)
 • productaansprakelijkheid
 • bouwgeschillen (gebreken in de bouw; aansprakelijkheid aannemer en architect; ..)
 • bestuurdersaansprakelijkheden binnen vennootschappen
 • verborgen gebreken bij verkoop
 • onderwijsaangelegenheden (betwisting examenuitslagen; ..)
 • schadegevallen in het verkeer (strafrechterlijke verdediging voor de Politierechtbank; vorderen van schade van de aansprakelijke partij; ..)
 • begroting van schade zowel voor zaakschade als persoonlijke schade (lichamelijke en arbeidsongeschiktheid; ..)
 • burgerlijke partij, onrechtmatige daad
 • vergoeding van schade 
 • letselschade
 • huurschade
 • beroepsaansprakelijkheid
 • medische aansprakelijkheid 
 • overheidsaansprakelijkheid
 • burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 
 • familiale verzekering 
 • brandverzekering 
 • rechtsbijstandverzekering
 • regres
 • ..

  

Algemeen en bijzonder contractenrecht

Zowel binnen het kader van het algemene verbintenissenrecht als voor bijzondere contracten bent u aan het juiste adres voor uw verdediging.

 

Bijvoorbeeld:

 • facturen (invorderen; betwisten; ..)
 • (handels)huurovereenkomsten (invordering achterstallen; ontbinding;..)
 • (ver)koopcontracten (opvorderen betaling; gebreken; ..)
 • aannemingsovereenkomsten (invorderingen staten/facturen; aanspreken/verdedigen  aannemer en/of architect; vorderen en bijwonen expertises; ..) 
 • bouwcontracten (gebreken en hun gevolgen; ..)
 • arbeidsovereenkomsten (opzeggingsvergoedingen; ..)
 • ...

 

Strafrecht (incl. verkeersrecht)

U kan op degelijke bijstand regelen wanneer u het slachtoffer of de verdachte bent van een misdrijf  (denk aan: snelheidsovertredingen, verkeersongevallen, intoxicatie, vluchtmisdrijf, diefstal, drugs, doodslag, valsheid in geschriften, wapens, zedenfeiten, verkrachting,...)

 

Bijvoorbeeld:

 • verhoren bij de politie of onderzoeksrechter,
 • bijstand als u onder aanhoudingsmandaat bent geplaatst 
 • voorlopige hechtenis
 • bijstand aan gedetineerden (tucht, strafuitvoeringsrechtbank,....)
 • burgerlijke partijstelling (schadevergoeding bekomen,...)
 • dagvaarding voor de correctionele rechtbank
 • dagvaarding voor de politierechtbank (zowel strafrechtelijke als burgerlijk)
 • burgerlijke belangen in verkeerszaken
 • beroep instellen tegen een strafrechtelijke veroordeling
 • na seponering door het Parket zelf de procedure op gang brengen
 • ...

 

Familierecht

Voor problemen tussen partners kunt u rekenen op een degelijke en deugdelijke bijstand en verdediging.

 

Bijvoorbeeld:

 • (echt)scheidingsproblematiek (gehuwden.. , samenwonende; ..)
 • kinderen (verblijfsregeling; omgangsrecht; onderhoudsbijdrage; ..)
 • vereffening/verdeling bij echtscheiding
 • vereffening/verdeling bij erfenissen 
 • ...

 

Insolventierecht

Door de ervaring als schuldbemiddelaar zijn wij perfect geplaatst om u behulpzaam te zijn bij financiële problemen en moeilijkheden.

 

Bijvoorbeeld:

 • bijstand en begeleiding bij de opmaak en indienen van uw verzoek tot toelaatbaarverklaring tot de collectieve schuldenregeling
 • ...

 

Arbeidsrecht

Zowel als werkgever als werknemer kunt u bij ons terecht voor een duidelijk advies.

 

Bijvoorbeeld:

 • rechten en verplichtingen bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
 • berekenen van opzegtermijnen
 • narekenen en samenstellen van de verschuldigde opzegvergoeding
 • ontslag om dringende reden

 

Verklaring over cookies