Advies

"Good advice is always certain to be ignored, but that's no reason not to give it."

"Goed advies wordt altijd genegeerd, maar dat is geen reden om het niet te geven."

Agatha Christie (Brits schrijfster 1891-1976)

 

 

 

Waarom een advies vragen?

Een gewaarschuwd mens is er twee waard.

Door  tijdig advies te vragen kunnen problemen  worden voorkomen.

Als je moeilijkheden vermoedt of verwacht kan een degelijk en deugdelijk onderbouwd juridisch advies conflicten in de kiem smoren.

 

Voor welke materies kun je bij ons terecht?

Een lange professionele ervaring binnen diverse juridisch materies maakt dat wij zowel voor particulier als onderneming  kunnen behulpzaam zijn in een uitgebreid domein.

 

Bijvoorbeeld:

  • nazicht en opmaak van contracten voor particulier en onderneming
  • controle of opstellen van factuur- en algemene voorwaarden
  • huurder en/of verhuurder begeleiden m.b.t. hun (handels)huurovereenkomsten
  • advies inzake verkeer (o.a. naar de verzekeringsmaatschappijen; ..)
  • geschillen binnen het bestuur van ondernemingen voorkomen door voorafgaande advies
  • bijstand bij het onderhandelen en opstellen van overeenkomsten
  • advies bij nakende problemen en geschillen binnen uw onderneming tussen bestuurders, medewerkers of personeel
  • bijstand bij het beëindigen van (arbeids)overeenkomsten
  • 'in house' advies voor ondernemingen (tegen een af te spreken tarief komen wij periodiek ter plaatse bij u voor uw juridische vragen) 
  • ...

 

 

 

 

Verklaring over cookies