Help, ik kan het niet meer!

Het nut van een bewindvoerder.

Wanneer u vreest dat uzelf of iemand uit uw omgeving (binnenkort) niet meer in staat is om belangrijke levensbeslissingen zelf te nemen en/of zijn eigen goederen te beheren, kan je best tijdig aan de alarmbel trekken.

Denk hierbij aan: ouderen, dementerenden, personen met een mentale beperking, personen die kampen met een geestesstoornis, drugsverslaafden,….

Vaak beschikken deze personen niet (meer) over het cognitieve vermogen om hun financiën en administratie zelf te regelen en hebben zij geen sociaal netwerk dat hen hierbij helpt.

Gevolg hieraan komen deze personen vaak in een precaire (financiële) situatie terecht (verlies van inkomen, onbetaalde facturen, gebrek aan medische hulp,….).

Laat het niet zover komen en laat tijdig een (professionele) bewindvoerder aanstellen om deze personen bij te staan en hun (financiële) belangen te behartigen.

Voor de aanstelling van een bewindvoerder, dit kan zowel een familielid als een advocaat zijn, dient u een verzoek in te dienen bij de vrederechter.

Aarzel niet om Mr. Gaétan Vaerewyck te contacteren indien u dergelijk verzoek wenst in te dienen of wanneer u gebruik wenst te maken van zijn diensten als (professionele) bewindvoerder.

 

Mr. Gaétan Vaerewyck

www.vaerewyck.eu

gaetan@vaerewyck.eu

Verklaring over cookies